Empire Sweden AB

10 oktober, 2017

Empire Sweden AB avser att noteras på AktieTorget. Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete för att förbereda denna notering.
Vi kan i dagsläget inte meddela ett exakt datum för när denna notering sker, men kommer att meddela detta på denna hemsida så fort datumet är fastställt.