Empire Sweden AB Förlikning med Kakel Max AB

28 november, 2018

Empire Sweden AB Förlikning med Kakel Max AB (publ) gällande aktieöverlåtelseavtal, garantiåtagande gentemot Nordea i Finland och utstående fakturor.

Läs mer genom att ladda ner pdf som du hittar under ’Dokument’ till höger.

Empire Sweden AB

10 oktober, 2017

Empire Sweden AB avser att noteras på AktieTorget. Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete för att förbereda denna notering.
Vi kan i dagsläget inte meddela ett exakt datum för när denna notering sker, men kommer att meddela detta på denna hemsida så fort datumet är fastställt.